הסדרה הסימפונית בראשל"צ - ימי חול 17/18
תזמורת 2017-2018
הסדרה הסימפונית בראשל"צ מוצ"ש 17/18
תזמורת 2017-2018
הסדרה הסימפונית בת"א 17/18
תזמורת 2017-2018
הסדרה הסימפונית ברחובות 17/18
תזמורת 2017-2018
מועדון צעיר - לכל המשפחה בראשל"צ 17/18
תזמורת 2017-2018
20:20 - סדרת הרסיטלים 17/18
תזמורת 2017-2018
קאמרי בצהרי שישי 17/18
תזמורת 2017-2018
מועדון צעיר - לכל המשפחה בתל אביב 17/18
תזמורת 2017-2018
קאמרי בצהרי שישי אודיטוריום 17/18
תזמורת 2017-2018
קאמרי 17/18 חדש אודיטוריום
תזמורת 2017-2018
פתוח משולב 17/18
תזמורת 2017-2018
סימפונית באופרה 18/19
תזמורת 2018-2019
סימפונית בראשון חול 18/19
תזמורת 2018-2019
סימפונית בראשון לא רק שבת 18/19
תזמורת 2018-2019
סימפונית ברחובות 18/19
תזמורת 2018-2019
קאמרי 18/19
תזמורת 2018-2019
סדרת ילדים 18/19
תזמורת 2018-2019
פתוח 18/19
פתוח 18/19
תזמורת 2018-2019
אנדלוסית ממזרח ומערב
תזמורת 2018-2019
גיל שוחט מארח 18/19
תזמורת 2018-2019
סטודנטים 18/19
סטודנטים
תזמורת 2018-2019
סימפונית באופרה 19/20
תזמורת 2019-2020
סימפונית ברחובות 19/20
תזמורת 2019-2020
קאמרי בצהרי שישי 19/20
תזמורת 2019-2020
סימפונית חול 19/20
תזמורת 2019-2020
סימפונית שבת 19/20
תזמורת 2019-2020
קונצרטינו לילדים 19/20
תזמורת 2019-2020