סימפונית באופרה 18/19
תזמורת 2018-2019
סימפונית בראשון חול 18/19
תזמורת 2018-2019
סימפונית בראשון לא רק שבת 18/19
תזמורת 2018-2019
סימפונית ברחובות 18/19
תזמורת 2018-2019
קאמרי 18/19
תזמורת 2018-2019
סדרת ילדים 18/19
תזמורת 2018-2019
פתוח 18/19
פתוח 18/19
תזמורת 2018-2019
אנדלוסית ממזרח ומערב
תזמורת 2018-2019
גיל שוחט מארח 18/19
תזמורת 2018-2019
סטודנטים 18/19
סטודנטים
תזמורת 2018-2019
סימפונית באופרה 19/20
תזמורת 2019-2020
סימפונית ברחובות 19/20
תזמורת 2019-2020
קאמרי בצהרי שישי 19/20
תזמורת 2019-2020
סימפונית חול 19/20
תזמורת 2019-2020
סימפונית שבת 19/20
תזמורת 2019-2020
קונצרטינו לילדים 19/20
תזמורת 2019-2020
פתוח 19/20
פתוח 19/20
תזמורת 2019-2020
סטודנטים 19/20
סטודנטים
תזמורת 2019-2020